Mitä ovat PIMA, MARA ja MASA?

Teksti: Katariina Krabbe

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio ympäristöministeriöstä vastaa

Anna-Maija Pajukallio. Kuva: Olli Häkämies

Käsitteellä PIMA tarkoitetaan yleensä pilaantunutta maa-aluetta. Pilaantunut alue on alue, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Aiemmin pilaantuneista alueista käytettiin nimitystä saastunut maa-alue ja sen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettiin niin sanottuja SAMASE-raja-arvoja. Vuodesta 2007 alkaen arviointi on perustunut valtioneuvoston PIMA-asetukseen, eli asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007).

Maa-alueen pilaantuneisuuden arvioinnissa tarkastellaan  myös haitta-aineiden vaikutusta pohjaveteen. Jos halutaan erityisesti korostaa tätä kokonaisuutta, käytetään toisinaan PIMAPO-käsitettä.

MARA sana juontaa juurensa valtioneuvoston asetukseen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa-rakentamisessa eli niin sanottuun MARA-asetukseen. Ensimmäinen MARA-asetus annettiin vuonna 2006 (591/2006).  Uusi MARA-asetus (843/2017)  astui voimaan vuoden alussa ja se kumosi vanhan asetuksen. Asetuksen mukaiseen hyödyntämiseen ei tarvita ympäristölupaa, vaan rekisteröinti-ilmoitus riittää. Nykyisen MARA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat edelleen betonimurske, kivihiilen, puun ja turpeen polton lentotuhkat, pohjatuhkat sekä leijupetihiekka. Uusina jätemateriaaleina mukaan tulivat tiilimurske, asfalttimurske tai -rouhe, käsitelty jätteenpolton kuona, valimohiekat, kalkit, rengasrouhe ja kokonaiset renkaat sekä rakenteesta poistettu jäte.

MASA on MARA:n ”veli”  ja valmisteilla oleva MASA-asetus on MARA-asetuksen ”pikkuveli”. MASA-asetuksen työnimenä on ollut valtioneuvoston asetus eräiden maa-ainesjätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Tavoitteena on saada myös tämä asetus käyttöön tänä vuonna.

 

 

Tallenna

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.