Uusin ideoin uuteen vuoteen

Uusi vuosi käynnistyi ja haasteita riittää. Monet yritykset ovat joutuneet saneeraamaan henkilöstöään. Resurssit tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat vähentyneet. Uusia tehokkaampia toimintatapoja ja tekniikoita sekä uudenlaista liiketoimintaa tarvitaan kuitenkin juuri nyt, jotta suomalainen kilpailukyky parantuu, vientiliiketoiminta kasvaa ja uusien säädösten vaatimukset täytetään.

Kotimaassa orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ja pakkausten tuottajavastuun laajeneminen muuttavat jätehuoltokenttää parin vuoden sisällä. Toteutusvastuussa olevat eivät varmaankaan välty harmailta hiuksilla vastatessaan näihin haasteisiin. Toisaalta investointeihin ja uuteen toimintaan pakottavat säädökset voidaan nähdä myös elvytystoimintana taantumassa. Kun on pakko tehdä jotain, on myös mahdollista tehdä uusia avauksia ja pilotoida kotimaisia teknologioita ja palvelukonsepteja. Niistä voi sitten syntyä vientiliiketoimintaa ja hyvinvointia Suomeen. Jätehuoltoalalla ollaan usein kovin konservatiivisia suhteessa investointeihin. Suomalaiset teknologia- ja palveluyritykset tarvitsevat kuitenkin näyttöjä tuotteidensa toimivuudesta ja kilpailukyvystä.

Onneksi viimeaikoina on tehty erittäin positiivisia investointeja. Lahden kaasutuslaitos on rohkea suuren kokoluokan suomalaista uutta tekniikkaa hyödyntävä hanke. Esimerkiksi Iso-Britanniassa uudet säädökset ohjaavat voimakkaasti kaasutuksen suuntaan perinteisen jätteenpolton sijaan, joten Lahden laitos on merkittävä referenssi Valmetille. Hyvä esimerkki jätteiden hajautetusta energiahyödyntämisestä on Jepualle toteutettu Ekokemin ja Renewan yhteistyönä kehittämä laitos. Toivottavasti konseptin taloudellisuus pienessä kokoluokassa pystytään näin todistamaan, sillä markkinoita tällaisille konsepteille olisi runsaasti. ZenRoboticsin erotteluteknologialla näyttäisi olevan huikeat mahdollisuudet. SITA pilotoi tämän tekniikan, mikä varmasti osaltaan johti sopimukseen emoyhtiö Suezin kanssa.

Tietoa ja ymmärrystä vientimaiden tarpeista ja olosuhteista tarvitaan, jotta uusia tekniikoita ja palveluita osataan kehittää ja tarjota oikealla tavalla. Kehittyvistäkin maista voi löytyä hyviä käytäntöjä ja ideoita, joita voi soveltaen hyödyntää omien tuotteiden ja toiminnan kehityksessä. Kiinassa paperit, muovit ja kartongit haetaan monessa paikassa ovelta, ja niistä vielä maksetaan. Nepalissa ja Indonesiassa maanviljelijät ja kotitaloudet hankkivat biokaasureaktoreja muutaman sadan euron kustannuksella ja parantavat kaasun avulla elämänlaatuaan merkittävästi. Toisaalta kehitettävää löytyy Suomen näkökulmasta rajattomasti. Kiinan ja Intian jätemäärät kasvavat huimaa vauhtia ja suurin osa jätteestä menee erittäin heikkotasoisille kaatopaikoille. Kiinassa poltetaan jätteen ohella runsaasti kivihiiltä ja öljyä apupolttoaineina.

Yksi mahdollisuus jätealan liiketoiminnan kehittämiseen uudelle tasolle on ARVI – Materiaalien arvovirrat -tutkimusohjelma, jonka painopisteitä ovat vientiliiketoiminnan ja systeemiosaamisen kehittäminen. Ohjelman rahoitushakemus on TEKESin käsittelyssä. Mukana on 19 yritys- ja kaupunkitoimijaa sekä 9 tutkimuslaitosta. Ohjelman toiseen vaiheeseen voi tulla mukaan lisääkin kumppaneita. Toivottavasti ohjelma saadaan käyntiin ja jätealan tutkimus- ja kehitystoiminta vilkastuu muutenkin lähitulevaisuudessa. Mahdollisuuksia on paljon, ja tarpeita suomalaiselle osaamiselle on maailmalla yllin kyllin. Toteutetaan siis tänä vuonna rohkeasti uusia ideoita!

Toimeliasta vuotta 2014 toivottaen

Mika Horttanainen
Jätehuoltoyhdistyksen hallituksen varajäsen

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.