VTT kehitti biomassan toimitusketjuja

VTT kehitti biomassojen kuljetuksen ja käytön tehokkuutta Vietnamin Mekongin jokisuistolla Ulkoministeriön rahoittamassa Energia ja ympäristö -ohjelmassa. Lastaus- ja purkutyön koneellistaminen vähentää kuljetuskustannuksia 15 prosentilla. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi.

Vietnamilla on huomattavat biomassavarat, jotka koostuvat pääasiassa maatalouden korjuujätteistä ja elintarvikkeiden jalostuksen sivutuotteista. Biomassan toimitusketjuja ja voimalaitostoimintaa kehittämällä voidaan lisätä biopolttoaineen hyödyntämistä.

VTT:n tehtävänä Vietnamissa oli kehittää tehokkaita ja luotettavia biomassojen toimitusketjuja useaa raaka-ainetta hyödyntäville CHP-voimalaitoksille ja teollisille kattiloille. Projektin alussa VTT suunnitteli viisi vaihtoehtoista toimintatapaa, joista kolme valittiin kokeiltavaksi ja arvioitavaksi Mekong-jokisuistolla.

Biomassa on Vietnamissa lastattu ja purettu perinteisesti ihmisvoimin. Projektissa tehostettiin biomassojen laiva- ja maantiekuljetuksia sekä kehitettiin lastaus- ja purkumenetelmien koneellistamista. Projektissa kehitettiin myös raaka-aineen laatua, saatavuutta, varastointia ja pelletointia. Tavoitteena oli edistää usean polttoaineen samanaikaista käyttöä, jotta maatalouspohjaisen raaka-aineen ympärivuotinen saatavuus voitaisiin varmistaa.

Aiempaa suurempien veneiden ja biomassalastin purkamiseen käytettävien pneumaattisten purkulaitteiden käyttö vähensi kuljetuskustannuksia 15 prosentilla. Biomassalastin purku laivasta pneumaattisilla laitteilla on 73 prosenttia halvempaa kuin perinteinen manuaalinen purkutyö.

Lisäksi selvitettiin, voidaanko biomassapelleteillä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pellettien käyttö teollisissa kattiloissa osoittautui taloudellisesti ja teknisesti järkeväksi. Sokeriruo’on puristesivutuotteesta valmistettujen pellettien tuotantokustannukset osoittautuivat halvimmiksi. Esimerkiksi höyryntuotannossa sokeriruo’on puristesivutuotteesta valmistettujen pellettien käyttö polttoaineena on noin 40 prosenttia edullisempaa kuin perinteinen polttopuun käyttö.
Mekongjoen alueella sijaitsevassa sokeritehtaassa tehtiin sokeriruo’on puristesivutuotteen ja riisin kuoren seoksella polttokokeet CHP-kattilassa. Seospolttoaineen valmistus ja koepoltto onnistui hyvin. Useampi raaka-aine mahdollistaa sokeritehtaan kattilalaitoksen käytön ympärivuotisesti sähkön tuotannossa, sillä kesäaikaan sokeritehdas on suljettu.

Vietnamin tyypillisiä biomassamateriaaleja ovat riisin, sokeriruo’on, puun, kahvin ja kookoksen viljelyn korjuujätteet ja elintarvikejalostuksen sivutuotteet, joista suuri osa on mahdollista hyödyntää biopolttoaineena. Kiinteiden biomassojen kokonaistuotantopotentiaali vuonna 2010 oli 104,4 miljoonaa tonnia (374 TWh). Tästä maatalouden sivutuotteiden osuus oli 70 prosenttia ja polttopuun osuus 30 prosenttia.

Suurimmat esteet biomassaa hyödyntävien voimalaitosinvestointien kasvulle ovat sähkön halpa hinta ja luotettavien biomassan toimitusketjujen puute.

Projekti (Development and demonstration of multi-fuel supply chains for power plants and industrial boilers in Vietnam) toteutettiin VTT:n ja Hanoissa toimivan Institute of Energyn yhteistyönä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.