Mitä resilienssi tarkoittaa?

Senior Lead Ernesto Hartikainen Sitran kiertotaloustiimistä vastaa.

Kuva: Miikka Pirinen

Resilienssi merkitsee ihmisten ja yhteisöjen kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa, kohdata häiriöitä ja kriisejä ja palautua niistä. Se merkitsee myös yhteiskunnan kykyä toipua sodasta tai luonnon kykyä palauttaa ekosysteemien tasapaino. Resilienssiin liitettyjä määreitä ovat joustavuus, kimmoisuus ja palautumiskyky.

Käsitettä on käytetty psykologiassa ja luonnontieteissä, joissa se liitetään esimerkiksi yksilöiden kykyyn selvitä ja toipua traumaattisista tapahtumista tai organismien kykyyn selvitä ympäristöolosuhteiden äärimmäisistä vaihteluista. Termiä käytetään osin samassa merkityksessä kuin termiä kriisinkestävyys.

Lajipopulaatioiden kyky selviytyä ja toipua ilmaston lämpenemisen muuttaessa elinolosuhteita, yhteisöjen kyky selviytyä ja toipua sodista, terrori-iskuista tai luonnon katastrofeista tai vaikka talousjärjestelmien kykyä selviytyä finanssikriiseistä ovat esimerkkejä resilienssistä.

Esimerkiksi ennakointi ja varautuminen, hajauttaminen ja riskienhallinta, monimuotoisuuden lisääminen, ketteryyden ja sopeutumiskyvyn kasvattaminen sekä yhteistyön ja viestinnän tehostaminen vahvistavat resilienssiä.

Kiertotaloudella pyritään vähentämään riippuvuutta rajallisista luonnonvaroista liiketoiminnan pohjautuessa omavaraisuuteen ja aineettomaan arvonluontiin kuten palveluihin. Näin talouden resilienssi luonnonvarojen hintamuutoksia kohtaan kasvaa. Lisäksi kiertotalouden mukainen laajempi kumppaniverkostojen yhteistyö ja tiiviimmät asiakassuhteet parantavat kykyä kestää muutoksia toimintaympäristössä sekä lisäävät liiketoiminnan ja kassavirtojen ennakoitavuutta.

 

 

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.