Majakalla materiaalitehokkuutta

Teksti: Kimmo Koivunen, Miia Riihimäki ja Saara Valtonen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden yhdessä Aalto yliopiston, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n sekä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa toteuttama kolmevuotinen Materiaalitehokas jätehuolto -hanke, Majakka, päättyi helmikuun lopussa. Hankkeen neljä osaprojektia lähestyi yhdyskuntajätteen määrän vähentämisen tavoitetta eri näkökulmista.

Majakka-hankkeessa toteutettiin syksyllä 2012 pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä- ja laatututkimus. Tulosten mukaan kotitalouksissa syntyi jätettä 176 kiloa asukasta kohden. Määrä oli kasvanut hieman vuoden 2007 tutkimuksesta, jolloin se oli 165 kiloa/asukas. Jätteen koostumuksessa ei ollut tapahtunut isoja muutoksia, mutta pakkausten määrä oli kasvanut noin 13 prosentilla. Sekajätteen määrä oli odotetusti alhaisin niillä kiinteistöillä, jotka kuuluivat erilliskeräysvelvoitteiden piiriin.

Tulokset nostivat esiin kehittämisideoita. HSY onkin käynnistänyt yhdessä Jätelaitosyhdistyksen ja Aalto-yliopiston kanssa projektin sekajätteen määrä- ja laatututkimusten kehittämiseksi. Tavoitteena on, että sekajätteen määrää ja laatua pystyttäisiin seuraamaan jatkossa entistä ajantasaisemmin.

Neuvontaa

HSY:n projektissa ”jätteen synnyn ehkäisy ja hyödyntämisen edistäminen” pääpaino oli neuvonnassa. Julkishallinnon toimijoille tuotettiin konkreettisten tapausesimerkkien avulla tietoa jätteen vähentämisen vaikutuksista, ammattikeittiöitä varten luotiin monistettava toimintamalli ruokahävikin seuraamiseksi ja vähentämiseksi ja oppilaitoksille tuotettiin interaktiivisia oppimateriaaleja. Isännöitsijöiden työtä jätehuollon parissa helpotettiin uusien materiaalien ja jätetilojen kuvallisten opasteiden avulla. Kotitalouksille kampanjoitiin ruokajätteen vähentämisestä ja biojätteen lajittelusta sekä järjestettiin kompostointikursseja.

Apua internetistä

Petra-jätevertailu on internetissä toimiva maksuton palvelu, jossa voidaan verrata organisaation tuottamia jätemääriä ja kasvihuonekaasupäästöjä muihin saman alan toimijoihin ja kiinteistöihin. HSY:n kehittämän palvelun avulla on helppo seurata jätekustannuksia sekä jätteiden hyötykäyttöastetta ja kokonaismäärää suhteutettuna esimerkiksi henkilöstömäärään tai liikevaihtoon. Petra-jätevertailu laajennettiin jo hankkeen aikana suuren kiinnostuksen vuoksi Turun ja Lahden seuduille.

Aalto-yliopiston hankkeen tavoitteena oli tuottaa asukkaille, jätehuoltoyhtiöille ja organisaatioille nykyistä tarkempaa jätemäärätietoa hyödyntämällä vastaavanlaista mittausmenetelmää, joka taloyhtiöillä on jo käytössä sähkön- ja vedenmittauksissa. Internetissä toimiva Kierrätyspalvelin kertoo kiinteistölle ja jätehuoltoyhtiölle kertyneet ja punnitut jätteet viikoittain. Palvelun piirissä ovat HSY:n punnitut syväkeräysastiat. Käyttäjä voi seurata jätekertymiä ja niiden kustannuksia graafisista taulukoista.

Parhaillaan muutamat isännöitsijätoimistot testaavat palvelua ja arvioivat sen hyödyntämistä osana isännöitsijöiden raportointipalvelua. Tavoitteena on testata Kierrätyspalvelimen käyttöä myös muissa kaupungeissa alueellisten jätepisteiden seurannassa ja kiinteistöjen palauteraportoinnissa.

Majakka, Materiaalitehokas jätehuolto -hanke

Hankkeen tavoitteena on ollut vähentää yhdyskuntajätteen määrää valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja ohjata jätteitä materiaalikierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Hanke on saanut Päijät-Hämeen liiton myöntämää rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta.

www.hsy.fi/majakka
www.hsy.fi/petra

Ammattikeittiöitä varten luotiin monistettava toimintamalli ruokahävikin seuraamiseksi ja vähentämiseksi. Kuva: HSY/Kaj Widell
Ammattikeittiöitä varten luotiin monistettava toimintamalli ruokahävikin seuraamiseksi ja vähentämiseksi.
Kuva: HSY/Kaj Widell

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.