Tuottajavastuu, tuottajayhteisöt ja Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta

J-P SalmiTuottajavastuuta on tuotteiden ja pakkausten talteenotto, kierrätys sekä muu hyötykäyttö niiden käytöstä poistamisen jälkeen. Se on tuotteiden valmistajien, pakkaajien ja maahantuojien eli tuottajien velvollisuus. Tuottajien vastuulla ovat autot, renkaat, paristot ja akut, paperi, pakkaukset sekä sähkö – ja elektroniikkatuotteet. Tuotteiden ja pakkausten keräykseen on järjestetty tuottajien kustannuksella useita tuhansia keräyspisteitä taajamiin sekä kauppapaikkojen yhteyteen ympäri maata.

Tuottajat voivat yhdessä perustaa oikeustoimikelpoisen yhteisön – tuottajayhteisön – huolehtimaan tuottajan edellä mainituista velvollisuuksista. Tuottajayhteisöjen yhteistyöalustana on vuodesta 2014 alkaen toiminut Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK). Sen tehtäväkenttään kuuluu niin viestintää kuin edunvalvontaakin. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on tuottajien toimintaan liittyvien lainsäädännöllisten ja toiminnallisten kysymysten esille tuominen sekä ratkaiseminen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kattavasti toimiva tuottajavastuu.

Suomessa toimivista 17 tuottajayhteisöstä 13 on mukana tässä yhteistyössä, joka virallistettiin sopimuksella tammikuussa 2015. Sopimukseen perustuvassa yhteistyössä mukana olevat tuottajayhteisöt edustavat kaikkia tuottajavastuualoja: autoja, renkaita, akkuja, paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paperia, metalli-, kuitu- ja muovipakkauksia sekä pantillisia juomapakkauksia. TYNK on tuottajayhteisöjen asiantuntijaverkosto, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa tuottajavastuuseen, kierrätykseen ja jätehuoltoon sekä kyseiseen lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Tuottajavastuuseen liittyy edelleen paljon mystiikkaa ja suuria kysymyksiä. Mitä on tuottajavastuu? Ketä se koskee? Mitä se maksaa? Mitä sillä saavutetaan? Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa, tuottaa tietoa ja vastata kysymyksiin. Tieto on tarpeen myös vapaamatkustajien saamisessa mukaan kantamaan vastuunsa. Osa toimijoista ei yksinkertaisesti tiedä olevansa tuottajavastuullisia.

Tuottajavastuukuvioissa tärkeä rooli oikean tiedon levittämisessä ja yhteistyökumppanina on Pirkanmaan ELY-keskuksella, joka on valtakunnallinen tuottajavastuuta valvova viranomainen.

Jätealan yhteistyöverkostot kattavat Suomessa myös ympäristöministeriön; TYNK, kuten Jätehuoltoyhdistyskin, on jäsenenä ympäristöministeriön asettamassa Jätealan strategisessa yhteistyöryhmässä, jonka tehtävänä on seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta ja edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä. Ryhmä on viime vuodet toiminut myös valtakunnallisen jätesuunnitelman ohjausryhmänä.

Jätehuoltoyhdistys on jo kolmenkymmen vuoden ajan järjestänyt valtakunnallisia Jätehuoltopäiviä – tänä vuonna Tampereella – ja alueellisia tilaisuuksia. TYNK on vielä juniori – se järjestää ensi syksynä jo peräti toisen kerran Tampereella Tuottajavastuuiltapäivän.

Tampereella tavataan!

J-P Salmi
Jätehuoltoyhdistyksen varapuheenjohtaja

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.