Mitä ovat jätejae, jätelaji ja fraktio?

Teksti: Katariina Krabbe

Juha Espo Tilastokeskuksesta vastaa

Mitä ovat Jätejae, jätelaji ja fraktioJätelajille löytyy ympäristöviranomaisen rekisteristä vakiintunut merkitys: jätelajia käytetään erottelemaan tavanomainen, pysyvä ja vaarallinen jäte toisistaan jätteitä luokiteltaessa. Jätteen tyypillä tarkoitetaan yleensä samaa jaottelua. Puhekielessä asiayhteys kertoo, mistä on kyse.

Jätejae taas viittaa aktiivisen jaottelun seurauksiin. Jätejae on osa jotain isompaa tarkasteltavaa materiaalivirtaa, ja sen jaotteluun, erotteluun tai erilliskeräykseen on perustellut syyt, jotka rajaavat jakeen syntymekanismia. Jakeen ominaisuudet ovat sille tyypillisiä ja jätehuollon kannalta merkityksellisiä. Tämä ei rajaa jätejakeen ominaisuuksia tiukasti, vaan jaottelukriteeri voi olla hyvinkin vapaamuotoinen. Esimerkiksi jaottelukriteerinä käytetty jätteen synnyttäneen tuotteen käyttötarkoitus ei ole suoraan suhteessa jakeen fyysisiin ominaisuuksiin jätehuollon käsittelymekanismien kannalta, vaan kyse voi olla jakeen synnyttäneen ihmisen aktiviteetin kuten pakkaamisen tai ravintona käyttämisen rajaavasta vaikutuksesta. Jätejae osana materiaalivirtaa on siis sellainen osajoukko, jolle on käytännön syistä muotoutunut yleinen merkitys, ja jakeista puhuttaessa kuulijalla on jo ennakkokäsitys siitä, mitkä ovat kyseisen jakeen ominaisuudet.

Fraktio liittyy löysemmin määriteltyihin tapoihin järjestää erilaisia jätteiden osajoukkoja, se voi olla jonkin jo yleisesti hahmotetun jätejakeen prosessoinnissa syntyvä hyvinkin prosessikohtaisesti tai jäte-eräkohtaisesti ominaisuuksiltaan määräytynyt, vain jonkin prosessin osan yhteydessä määritelmänsä säilyttävä jätteen osajoukko, jonka ominaisuudet tapauskohtaisuutensa vuoksi eivät ole yleisesti tiedossa tai joilla ei ole merkitystä laajemmassa mielessä. Fraktioista puhutaan myös teknisissä asiayhteyksissä kuten eroteltaessa muustakin aineesta kuin jätteestä sen sisältämiä eri osia joko fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin.

Jätejaetta käytetään terminä tyypillisesti puhuttaessa jätehuoltojärjestelmien keräyspäästä, kun taas fraktio liittyy käsittelylaitoksien prosesseihin jätehuollossa. Jakeilla oletetaan olevan edessään hyödyllistä käyttöä, mutta fraktiot voivat olla jo niin pitkälle eroteltuja, että osalle fraktioita ei löydy enää hyödyntämismahdollisuuksia.

Jätelaji on ja pysyy yhtenä yhdistävänä tekijänä hyvinkin moninaiselle joukolle erilaisia jätejakeita tai fraktioita.

 

 

Tallenna

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.