Mitä on biotalous?

Merja Saarnilehto ympäristöministeriöstä vastaa:

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, ei pelkästään biomassan käyttöä. Tyypillisesti biotalous ymmärretään biomassojen käyttönä, jolloin luonnonprosessit ja -arvot osana biotaloutta jäävät huomiotta. Niillä on kuitenkin huomattava taloudellinen, yhteiskunnallinen ja tietenkin myös ekologinen merkitys. Politiikan valmistelussa biotalous on ollut esillä jo pitkään, lähemmäs kymmenen vuotta.

Biotalous ei varmastikaan yksin riitä Suomen talouden pelastajaksi, mutta sillä on merkitystä, jos biotalous ymmärretään riittävän laajasti. Esimerkiksi virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoava luontomatkailu on merkittävä osa biotaloutta, samoin tietenkin kestävä ruoantuotanto sekä korkean jalostusarvon biotekniset tuotteet kuin myös jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen. Uskon, että biotalous, kiertotalous ja puhtaat ratkaisut ovat kokonaisuus, johon panostamalla Suomi voi saavuttaa paljon, jos näin halutaan.

Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä vastaa:

Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa taloutta ja samalla tärkeä osa vihreää taloutta. Biotalous ei ole yhtä kuin bioenergia, joka kylläkin on osa biotaloutta, mutta lisäksi biotalous on paljon muutakin.

Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Ekosysteemipalveluja ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen ja virkistysmahdollisuudet.  Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti.

Biotaloudesta on monia erilaisia määritelmiä.  Suomen biotalousstrategian  määritelmä on samaa sukua EU:n biotalousmääritelmän kanssa. Yhdysvalloissa biotalous ymmärretään bioteknologiaksi.

Suomessa biotalouden arvo voidaan kasvattaa seuraavan kymmenen vuoden aikana 100 miljardiin euroon nykyisestä 60 miljardista eurosta. Samalla syntyisi 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa. Suomella on moniin muihin maihin verrattuna hyvät edellytykset kasvattaa biotaloutta.  Meillä on runsaasti uusiutuvia luonnonvaroja, niihin perustuvaa teollisuutta ja osaamista sekä poliittista tahtoa edistää biotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.  Suomen talouden ongelmat johtuvat pitkälti investointien puutteesta. Useita uusia biojalostamohankkeita on kuitenkin suunnitteilla ja toteutuessaan ne luovat työpaikkoja koko arvoketjuun.

Kansallisessa biotalousstrategiassa määritellään:

”Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.”

Rasmus, 6 v.:

Se on, että talossa on biojäteroskis.

 

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.