Mitä on yhdyskuntajäte?

Teksti: Katariina Krabbe

juha_espo_tilastokeskus_kuvaJuha Espo Tilastokeskuksesta vastaa:

Yhdyskuntajäte mielletään tilastojen laatimisen kannalta vähintäänkin niiksi materiaaleiksi ja tavaroiksi, jotka jäävät ihmisten kulutuksesta ylijäämäksi. Kuluttaminen voi tapahtua joko kotona tai käytettäessä yhteiskunnan palveluja, kuten koulutusta, terveydenhoitoa, kauppaa tai ravitsemispalveluja.

Myös tuotantotoiminnan, lähinnä tavaroiden teollisen valmistamisen aputoimintojen, kuten konttorien ja työpaikkaruokaloiden, sellaiset jätteet, jotka ovat ominaisuuksiltaan ja syntytavoiltaan vastaavan kaltaisia kuin ihmisten kodeissa tai palvelutoimialoilla syntyvät jätteet, on useimmiten laskettu yhdyskuntajätteiksi. Eri EU-maistakin löytyy tästä kuitenkin tulkintaeroja.

Vaikka teollisuuden prosessien jätteet ja monet infrastruktuurin ylläpidosta kertyvät jätteet, kuten vedenpuhdistamoiden ja energiahuollon jätteet, eivät kuulukaan määritelmän piiriin, niin juridisten jätehuoltovastuiden ja jätehuoltoratkaisujen erojen takia määrittely yhdyskuntajätteeksi tai yritysten vastuulle jääväksi jätteeksi ei ole selvä niiden jätteiden osalta, jotka vastaavat laadultaan kotitalouksien jätteitä. Sekä erilaisia ulosrajauksia että sisällyttämistä voidaan perustella.

Yleinen mielipide onkin, että eri EU-maiden yhdyskuntajätetiedot poikkeavat hiukan toisistaan määritelmäerojen takia. Taustalla ovat erot yhteiskuntien rakenteissa sekä valituissa jätehuoltoratkaisuissa, sillä yhdyskuntajäte on hyvin paljon edellä mainituista asioista riippuva rajaus jollekin joukolle jätteitä. Tilastoinnin kannalta tärkeää olisi pysyvyys määritelmissä ja aikasarjoissa, sekä tietysti rajausten käytännöllisyys, mikä johtaa selkeyteen ja sitä kautta myös harmonisointiin ja ymmärrettävyyteen.

Kotitalouksien käytöstä poistamat romuajoneuvot sekä kotitalouksien omatoimisen rakennus- ja purkutoiminnan jätteet lienevät tärkeimpiä sellaisia kotitalouksien jätteitä, joita ei katsota yhdyskuntajätteeksi.

riittalevinenRiitta Levinen ympäristöministeriöstä täydentää:

Yhdyskuntajätteen määritelmän tulkintaa on käsitelty syksyllä 2015 julkaistussa Jätelakioppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015, luku 2). Yhdyskuntajätteen määritelmästä käydään parhaillaan myös vääntöä EU:ssa jätedirektiivien uudistamisesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Määritelmällä ja sen yhtenäisellä tulkinnalla on suuri merkitys, sillä direktiivissä asetettavat kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakäsittelyn vähentämistavoitteet kohdistuvat yhdyskuntajätteeseen. Suomi on neuvotteluissa lähtenyt siitä, että yhdyskuntajätteellä  tulisi tarkoittaa ja tavoitteiden koskea kotitalousjätettä sekä kaikkea siihen laadultaan ja koostumukseltaan rinnastettavaa jätettä riippumatta siitä, mikä taho (kunta, jätteen haltija, tuottajavastuun piiriin kuuluva tuottaja) on vastuussa kyseisen jätteen jätehuollon järjestämisestä.

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.