Mikä on perälautapykälä?

Teksti: Katariina Krabbe

Erikoistutkija Jussi Kauppila Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) vastaa

Perälautapykälällä tarkoitetaan jätehuollon yhteydessä jätelain 33. pykälän mukaista kunnan toissijaista velvollisuutta järjestää jätehuolto niissä tapauksissa, joissa ensisijaisesti velvollinen jätteen haltija sitä ”muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä”.

Perälautapykälän tarkoituksesta on varmaan monenlaisia tulkintoja, mutta ajatuksena on turvata kohtuuhintainen jätehuolto myös hieman syrjäisemmillä seuduilla, joilla ei välttämättä ole tarjolla yksityisiä palveluja. Tällöin kunnan osana on siis toimia ”perälautana”, kuten  jätehuollossa perinteisestikin on ollut. Taustalla on tietenkin pelko siitä, että ilman kunnan kohtuuhintaista perälautaa jätteet dumpataan metsään tai poltetaan takapihalla ennemmin kuin maksetaan maltaita yksityiselle jätehuoltoyhtiölle asianmukaisemmasta jätehuollosta.

Tietääkseni missään muussa maassa ei ole vastaavaa pykälää. Tämä johtunee pääosin siitä, että useimmissa muissa maissa kunnan perusvastuu yhdyskuntajätehuollosta on laajempi kuin meillä, ja tällöin mitään toissijaista perälautaa ei tarvita.

Jätehuoltoyrittäjät valittelevat kuntien jäteyhtiöiden saalistavan perälautapykälän avulla niin sanotusti markkinoilla. Kunnan perälautapalvelusta nauttivat yrittäjät taas – ja tässä joukossa on myös jätehuoltoyrittäjiä – pitävät palvelua välttämättömänä. Kunnan (tai sen omistaman jäteyhtiön) osana on ymmärtää, milloin kyse on oikeasti välttämättömästä perälautapalvelusta ja milloin markkinoilla huseeraamisesta. Jälkimmäinen on tietenkin kiellettyä. Pykälän oikeasta tulkinnasta riidellään jatkuvasti. Siksi vireillä olevassa lakiuudistuksessa yritetään selventää sen sisältöä.

Tutkijan näkökulmasta olisi mielenkiintoista yrittää selventää, ovatko perälautapykälän kanssa askarteluun ja riitelyyn käytetty aika ja raha järkevässä suhteessa niihin ongelmiin, joilta pykälän avulla oletetaan säästyttävän. Viime vuosien kokemusten perusteella rohkenen tätä epäillä.

 

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.