Hangzhoun jätehuolto

kaipaa lisää energiahyödyntämistä

Teksti ja kuvat: Jouni Havukainen

Jouni Havukainen oli kolme kuukautta tutkijavaihdossa Zhejiangin yliopistossa Kiinassa. Sinä aikana hän tutki elinkaarimallinnuksen avulla, miten mekaanisesti käsitellyn jätteen poltto käsittelemättömän sijasta vaikuttaisi Hangzhoun kaupungin jätehuollon ympäristövaikutuksiin. Hangzhoussa on enemmän asukkaita kuin Suomessa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) tekee ARVI (Materiaalien arvovirrat) -ohjelman puitteissa yhteistyötä Kiinalaisen Hangzhoussa sijaitsevan Zhejiangin yliopiston kanssa. Tutkijatohtori Jouni Havukainen oli ohjelmaan liittyen alkuvuodesta 2015 kolme kuukautta tutkijavaihdossa Zhejiangin yliopistossa. Tutkimusvierailun aikana tutkittiin elinkaarimallinnuksen avulla, miten siirtyminen käsittelemättömän jätteen poltosta mekaanisesti käsitellyn jätteen polttoon vaikuttaisi Hangzhoun kaupungin jätehuollon ympäristövaikutuksiin. Tällä hetkellä jätteen tukiaineena poltetaan hiiltä, ja siitä voitaisiin luopua, mikäli poltettava jäte käsiteltäisiin.

Hangzhou on Zhejiangin provinssin pääkaupunki ja se sijaitsee Kiinan itärannikolla, noin 180 kilometriä Shanghaista lounaaseen. Hangzhoussa on virallisen tilaston mukaan noin seitsemän miljoonaa asukasta. Kaupunki on kokenut nopean talouskasvun siinä missä muukin Kiina.

Nopean talouskasvun seurauksena Kiinan jätemäärät ovat kasvaneet huimasti. Kiina on maailman suurin yhdyskuntajätteen tuottaja ja se tuotti virallisten arvioiden mukaan 170 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä vuonna 2013. Tähän lukuun eivät kuulu epävirallisen sektorin keräämät jätteet.

Yhdyskuntajätteen käsittely Kiinassa on vahvasti riippuvainen kaatopaikkasijoituksesta: 80 prosenttia tilastoidusta jätteestä vietiin kaatopaikalle vuonna 2010. Hangzhoussa, joka on yksi kehittyneimmistä alueista Kiinassa, yhdyskuntajätteen määrä oli 3,1 miljoonaa tonnia vuonna 2013 ja kaatopaikalle tästä päätyi 60 prosenttia.

Kiinalainen yhdyskuntajäte sisältää noin 60 prosenttia keittiöjätettä, joten se tuottaa kaatopaikalle sijoitettuna paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi keittiöjätteen suuren osuuden takia polttoon menevä yhdyskuntajäte on märkää ja sen lämpöarvo alhainen. Kiinassa käytetäänkin hiiltä yleisesti jätteenpolton tukipolttoaineena.

Yhdyskuntajätteen määrä Hangzhoussa on koko Kiinan tavoin kasvanut huimaa vauhtia. Jätemäärä asukasta kohden oli vuonna 2013 jo 440 kiloa asukasta kohden. Hangzhoun jätemäärän kehitys on lähinnä seurannut BKT:n kasvua eikä niinkään asukasmäärää, joka on pysynyt lähes ennallaan. Mainitusta jätemäärästä puuttuu epävirallisen sektorin keräämä jäte.

Jätteiden erilliskeräystä Hangzhoussa.
Jätteiden erilliskeräystä Hangzhoussa.

Jätteen keräilijät käyvät keräämässä kierrätykseen kelpaavia jakeita, kuten muovipulloja ja pahvia, sekä jäteastioista että suoraan kiinteistöistä. Hangzhoussa on ollut jo vuodesta 2010 lähtien voimassa jätteen erilliskeräys neljällä eri jätejakeelle, jotka ovat vaarallinen jäte, kierrätettävä jäte, keittiöjäte sekä muu jäte. Useimmiten kaikissa näissä astioissa on kuitenkin samankaltaista jätettä. Epävirallisen jätekeräyksen takia virallisen keräyksen piirissä kerätty kierrätettävä jäte on huonolaatuisempaa, ja osin sen takia epävirallisiin keräilijöihin suhtaudutaan virallisen jätteen keräyksen piirissä nihkeästi. Epävirallista keräystä on kuitenkin hankala saada loppumaan, sillä kierrätyksestä saatava tuotto voi olla köyhille ihmisille merkittävä. Epävirallisen keräyksen positiivisempana puolena voidaan nähdä, että tällöin ainakin osa jätteistä päätyy kierrätykseen.

Polttolaitokset tuottavat sähköä takuuhinnalla

Yhdyskuntajätteen käsittely Hangzhoussa tarkoittaa virallisesti kaatopaikkasijoitusta tai jätteen polttamista. Parhaimmillaan puolet jätteestä on poltettu, mutta jätemäärän kasvaessa ja polttokapasiteetin pysyessä ennallaan polttoon menevä osuus laskenut. Vuonna 2013 yhdyskuntajätteestä poltettiin 44 prosenttia. Suunnitelmia jätteenpolton lisäämiseksi on kuitenkin olemassa.

Hangzhoussa on tällä hetkellä kolme leijupetitekniikkaa hyödyntävää laitosta ja yksi arinapolttolaitos. Leijupetikattiloiden teknologia on peräisin Zhejiangin yliopistosta, arinapolttolaitoksella on Martin-arina. Hiiltä käytetään jonkin verran tukipolttoaineena kaikissa laitoksissa. Kaikissa laitoksissa tuotetaan vain sähköä eikä lämpöä oteta talteen.

Sähköntuotannolle jätteestä saa Kiinassa takuuhinnan, joka on 0,65 juania kilowattituntia kohden, joka vastaa noin yhdeksää senttiä. Hiilivoimalaitokset saavat tuottamastaan sähköstä 0,45 juania kilowattituntia kohden eli noin kuusi senttiä. Keskimääräinen sähkön hinta Hangzhoussa on 0,54 juania eli noin seitsemän senttiä kilowattitunnilta. Jätteenpolttolaitoksen tuloista jopa 70 prosenttia voikin tulla sähkön myynnistä.

Kaatopaikat täyttyvät nopeasti

Hangzhoussa oli vielä vuonna 2013 kaksi kaatopaikkaa, mutta Liugongduanin kaatopaikka on ollut suljettuna vuodesta 2014 lähtien. Nykyisin Tianzilingin kaatopaikka on kaupungin ainoa, ja senkin toinen täyttöalue on parhaillaan täyttymässä. Tavoitteena oli, että Tianzilingin kaatopaikalle olisi pystytty vastaanottamaan jätettä vielä 22 vuotta, mutta jätemäärät ovat kasvaneet niin nopeasti, että kaatopaikan on arvioitu olevan täynnä jo viiden tai kuuden vuoden päästä.

Tianzilingin kaatopaikalla on kaasunkeräysjärjestelmä, jonka avulla kerätty kaasu hyödynnetään kaasumoottorilaitoksella. Lisäksi alueella on erilliskerätyn keittiöjätteen mädätyslaitos, joka käsittelee 200 tonnia vuorokaudessa. Erilliskerätyssä keittiöjätteessä on paljon epäpuhtauksia, joita poistetaan sekä mekaanisesti että manuaalisesti.

Tulevaisuudessa Hangzhoussa olisi tarkoituksena vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää jo yksinkertaisesti siitä syystä, että nykyinen kaatopaikka täyttyy nopeasti ja uudelle kaatopaikalle on hankala löytää sijoituspaikkaa.

Polttolaitoksiin investoidaan

Hangzhoussa on jo rakenteilla uusi polttolaitos, jonka suunniteltu kapasiteetti on 1 600 tonnia vuorokaudessa eli 580 kilotonnia vuodessa. Suunnitteilla on myös isompi polttolaitos, jonka kapasiteetti olisi 3 000 tonnia vuorokaudessa eli 1 100 kilotonnia vuodessa.

Yhdyskuntajätteen polttoa on tarkoitus myös tehostaa investoimalla jätteen käsittelyyn ennen polttoa. Lisäksi Tianzilingin kaatopaikka-alueelle on tarkoitus lisätä jätteen materiaalikierrätykseen liittyviä toimenpiteitä. Suunnitelmissa olisi muun muassa hankkia toinen mädätyslaitos ravintoloista kerätyn keittiöjätteen käsittelyyn.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että mekaanisella käsittelyllä ja RDF:n poltolla olisi mahdollista päästä pienempiin ympäristövaikutuksiin Hangzhoun yhdyskuntajätteen käsittelyssä kuin polttamalla käsittelemätöntä yhdyskuntajätettä hiilen kanssa. Energiantuotannolla saavutettavat edut ympäristövaikutuksissa ovat kuitenkin eteläkiinalaisissa olosuhteissa kuitenkin pienempiä kuin esimerkiksi Suomessa, sillä lämpöä ei saada hyödynnettyä sähkön lisäksi.

Näyttää siltä, että Kiinassa olisi jätteen erilliskeräyksen järjestämisessä parantamisen varaa. Erityisesti biohajoavan jätteen käsittelyyn ja kierrätyksen lisäämiseen Kiinassa olisi suomalaisella osaamisella paljon tarjottavaa. Yleisemminkin ympäristövaikutuksia vähentäville tekniikoille ja ratkaisuille näyttää olevan jätteenkäsittelyssä kasvavaa kysyntää.


 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.