Ämmässuolla kehitetään kiertotaloutta

Teksti: Katariina Krabbe

Ekoteollisuuskeskus Ekomossa yritykset pääsevät hyödyntämään synergioita ja olemassa olevaa infrastruktuuria.

Kuva: NCC
Kuva: NCC

HSY:n jätteenkäsittelyalueella Ämmässuolla on tehty yritysyhteistyötä jo vuosia – ennen kuin teollisista symbiooseista edes puhuttiin. Nyt alueelle on rakentunut ekoteollisuuskeskus Ekomo, jossa toimii jo viisi yritystä: NCC Industry, Maapörssi Oy, Delete Finland Oy, Gypsum Recycling Oy ja Fortum.

Esimerkiksi NCC rakentaa Ekomon alueelle kierrätysasfalttiaseman ja jalostaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvästä kivilouheesta kierrätyskiviainesta.

Delete valmistaa uusiokiviainesta rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä. Gypsum Recycling jalostaa kipsijätettä raaka-aineeksi kipsiteollisuuteen.

– Aloimme ideoida ekoteollisuuskeskusta valmistautuessamme siihen, että jätteiden loppusijoittaminen kaatopaikalle vähenee Vantaan Energian jätevoimalan valmistuttua vuonna 2014 sekä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon astuttua voimaan tämän vuoden alussa, HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo kertoo.

– Mietimme, miten parhaiten pystyisimme hyödyntämään aluetta ja infrastruktuuria. Täällä on valmiina hyvät olosuhteet yritystoiminnalle: laajat kenttäalueet, tukipalveluita ja omaa lämmön ja sähkön tuotantoa. Energiaomavaraisuuden lisäksi täällä on vahva asemakaava ja laajat ympäristöluvat. Siksi tämä on arvokas alusta monenlaisille toiminnoille.

Perinteistä kaatopaikkatoimintaa ei juurikaan enää ole, vaan toiminta on muuttunut erilaisten materiaalivirtojen käsittelyksi ja jalostamiseksi. Tarkoitus on, että alueella toimivat yritykset ja HSY voisivat hyödyntää ristiin toistensa prosesseissa syntyviä materiaalivirtoja, jolloin jätteen syntyminen vähenee entisestään. Esimerkiksi alueella käsiteltävää maa-ainesta voidaan hyödyntää kaatopaikka-alueen maisemoinnissa ja hienoa kiviainesta mullan tuotannossa.

– Toistaiseksi synergiat ovat toimineet parhaiten yritysten ja HSY:n välillä, mutta tavoitteenamme on, että yritykset löytäisivät myös toisensa, Kouvo toteaa.

Siksi HSY kutsui lokakuussa alueella toimivien yritysten edustajat yhteiseen aamukahvitilaisuuteen. Ideoita mahdollisesta yhteistyöstä syntyi saman tien. Paikalla oli myös Motivan edustaja esittelemässä Teollisten symbioosien edistämisen toimintamallia eli FISSiä.

– Olisi hienoa, jos Motiva voisi kutsua vastaavien ekoteollisuuskeskusten edustajat keskustelemaan keskenään, jolloin syntyisi keskenään kommunikoiva verkosto. Tämän tyyppisiä alueitahan on Suomessa useita.

Ekomoon voi sijoittua nykyisten toimijoiden lisäksi vielä useitakin uusia yrityksiä riippuen niiden toiminnan luonteesta. Lisäksi alueelle toivottaisiin lisää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

– Pystymme järjestämään mahdollisuuksia yhdyskuntajätehuollon tutkimukselle ja erilaisille pilot-hankkeille, Kouvo sanoo.

Tällä hetkellä HSY tutkii yhteistyössä yritysten kanssa mahdollisuuksia tuottaa jätevesilietteistä uusia tuotteita, esimerkiksi biohiiltä ja lannoitteita, jotta ravinteet saataisiin mahdollisimman hyvin kiertoon. HSY tutkii myös ravinteiden talteenottoa T&K-kokeessa, jossa selvitetään levien kasvatusmahdollisuutta kompostointilaitoksen prosessivesissä.

Maapörssi Oy testaa Ekomossa hiekoitusmurskeen puhdistusmenetelmää, ja Fortum kehittää hevosen kuivikelannasta ja sahanpurusta energiantuotantoon sopivaa HorsePower-biopolttoainetta.

Ekomon synergiamahdollisuudet paranevat tulevaisuudessa entisestään, sillä Espoon kaupunki on kaavoittamassa lähistölle Kulmakorven teollisuusaluetta. Se mahdollistaisi vieläkin suuremman teollisuuskeskittymän syntymisen alueelle.

– Alueella on paljon potentiaalia, jos se vain osataan oikein hyödyntää. Ekoteollisuuskeskus vastaa jätehuoltoalalle asetettuihin tavoitteisiin lisätä kierrätysastetta ja materiaalien uudelleenkäyttöä, ja toteuttaa käytännön tasolla kiertotalousmallia omalla alueellaan, Kouvo painottaa.

 

Tallenna

Tallenna

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kaikki kentät on pakollisia.