Kehitystyötä ja pääomia tarvitaan

Jätehuoltoala-alalla tai siihen liittyen on viime vuosina on noussut esiin valtava määrä erilaisia teemoja ja termejä: esimerkiksi hiilijalanjälki, hiilidioksidipäästöt, ekotehokkuus, pakkausjätteet, ruokajäte ja kiertotalous. Toisinaan tuntuu, että jätehuollon terminologia tekee itse lajittelun ja käytännön toiminnan tavalliselle kuluttajalle tai työntekijälle perin hankalaksi.

Olemmeko pystyneet viemään koko toimialaa parempaan suuntaan samalla kun termit ovat uudistuneet? Onko ympäristömme hyötynyt? Olemmeko luoneet uusia työpaikkoja, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita? Onko alan vienti kasvanut?

Lue koko juttu

Biomassan kaasutuksen hiiljäännökset

Biomassan kaasutuksessa muodostuvia hiilijäännöksiä voidaan hyödyntää vedenpuhdistuksessa. Orgaanisten jätemateriaalien hyödyntäminen on entistäkin ajankohtaisempi tavoite.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 21. helmikuunta

Jätehuollon tarkoitus on pitää ympäristö siistinä

Jätehuoltoyhdistyksen uusin kunniajäsen, Molok Oy:n perustaja Veikko Salli soisi, ettei jätehuoltoala unohtaisi perusasioita. Veikko Sallin idea jätteiden syväkeräysjärjestelmästä oli muhinut jo vuosia, ennen kuin hän vuonna 1991 perusti Molok Oy:n.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 21. helmikuunta

Mitä on materiaalitehokkuus?

Materiaalitehokkuus on kilpailukyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana. Materiaalitehokkuus on järkevää jo pelkästään taloudellisista syistä.

Lue koko juttu