Viisi tekoa kaikilta!

Jätehuollon Kevätpäivät järjestettiin tänä vuonna Torniossa. Panimokierroksen lisäksi pääsimme kuulemaan Sitran Resurssiviisas kansalainen –avainalueen projektinjohtaja Markus Terhon esitystä kestävämmästä arjesta. Suomen ympäristökeskus SYKEn tekemän selvityksen mukaan jopa 68 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä on jyvitettävissä tavallisille kansalaisille, eli jokainen meistä voi vähentää ilmastovaikutuksia pelkästään omilla teoillaan.

Suomessa on 2,6 miljoonaa kotitaloutta. Jos jokaisessa kotitaloudessa yksi henkilö vähentää ilmastovaikutuksiaan 20 prosenttia, päästövähenemä on yhteensä 5,6 megatonnia hiilioksidiekvivalentteina. Suomen tavoite on vuoteen 2030 mennessä leikata 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä, joka vastaa 15 megatonnin hiilidioksidipäästöjä. Siksi olisi tärkeää keskittyä olennaiseen, eli kotitalouksien toiminnalla pystytään lohkaisemaan pois suuri osa kasvihuonekaasupäästötavoitteista.

Lue koko juttu

Teollisuuden sivutuotteesta vaihtoehto jäteveden puhdistukseen

Jäteveden käsittelymenetelmiä on kehitettävä, jotta muun muassa hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet saataisiin poistettua.

Lue koko juttu
Perjantaina 1. kesäkuunta

Mikroroska – haaste jätevedenpuhdistamoille

Mikroroskaksi kutsutaan yleisesti alle 5 mm:n kokoista roskaa. Mikroroskat ja erityisesti mikromuovit ovat viime aikoina saaneet yhä suurempaa huomiota ympäristöongelmana.

Lue koko juttu
Perjantaina 1. kesäkuunta

Mitä resilienssi tarkoittaa?

Resilienssi merkitsee ihmisten ja yhteisöjen kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa, kohdata häiriöitä ja kriisejä ja palautua niistä.

Lue koko juttu