Jätepöhinää monella tasolla – yhteistyötä tarvitaan

Siivotessani sähköpostiani havahduin siihen, että jätehuolto on pinnalla monella eri tasolla juuri nyt.

Valtioneuvosto julkisti äskettäin arvion kestävän kehityksen tavoitteiden tilanteesta. Suomi yhdessä muiden YK-maiden kanssa on sitoutunut 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Vaikka Suomi kansainvälisesti onkin menestynyt hyvin, tavoitteiden toteutumiseen on vielä matkaa. Suurimpina haasteinamme pidetään ilmastonmuutosta ja kulutusta. Kansallisten indikaattoriemme perusteella yhdyskuntajätteen tilanne arvioidaan huonoksi.

Maaliskuussa Euroopan komissio raportoi kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toteutuksesta. Euroopan tasolla lupaavaa ja edistyksellistä on esimerkiksi EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa. Konkreettisin toimi lienee tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden kieltäminen. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut jätelainsäädäntökehys toi mukanaan uudet kunnianhimoiset kierrätysasteet. Edistystä tapahtuu, mutta kuten komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans on todennut, paljon on vielä tehtävä, jotta kiertotalous toimisi moitteetta. Konkreettisia toimia tarvitaan.

Lue koko juttu

Raskasmetallit pois voimalaitosten tuhkasta

Ylöjärveläisyhtiö Global EcoProcess Services Oy on kehittänyt ja patentoinut epselöinniksi kutsumansa menetelmän, jolla voidaan

Lue koko juttu
Perjantaina 31. toukokuunta

Biomuovi, biohajoava muovi ja biopohjainen muovi

”Biomuovi on epätäsmällinen määritelmä. Olisi parempi aina täsmentää se biopohjaiseen tai biohajoavaan muoviin. Biopohjaisen muovin raaka-ainelähde on uusiutuvasta materiaalista peräisin oleva biomassa, esimerkiksi sokeriruoko, maissi, selluloosa tai elintarviketeollisuuden jäte .

Lue koko juttu
Perjantaina 31. toukokuunta

Opintomatka Itävaltaan

Jätehuoltoyhdistys ry järjesti yhdessä FinDera Consultingin kanssa muovipakkausten
kierrätysratkaisuihin keskittyvän tutustumismatkan Itävaltaan. Fokuksessa olivat muovijätteiden
lajittelu ja uudet kierrätysteknologiat. Matka toteutettiin 4.–6.4.2019.

Lue koko juttu