www.tuottajavastuu.fi

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että yrityksellä on velvollisuus huolehtia tiettyjen markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehierarkian mukaisesta jätehuollosta, oli kyseessä maahantuonti, valmistus tai pakkaaminen. Suomessa tuottajavastuuta on toteutettu EU-trendejä ennakoiden jo 1990-luvulta alkaen, materiaalikierrätystä toki huomattavasti pidempään. Aaltopahviakin on kerätty ja kierrätetty jo 1940-luvulta alkaen.

Termejäkin on monia, esimerkiksi osittainen, laajennettu ja täysi tuottajavastuu. Perimätiedon mukaan laajennetun tuottajavastuun (Extended Producer Responsibility, EPR) esitteli ensimmäisenä politiikantutkija Thomas Lindhqvist vuonna 1990:

”Laajennettu tuottajavastuu on ympäristönsuojelustrategia, jonka tavoitteena on vähentää tuotteen kokonaisympäristövaikutuksia tekemällä tuotteen valmistaja vastuulliseksi tuotteen koko elinkaaresta ja erityisesti takaisinotosta, kierrätyksestä ja loppukäsittelystä. Tuottajavastuu toimeenpannaan hallinnollisen, taloudellisen ja informaatio-ohjauksen keinoja käyttäen. Näiden ohjauskeinojen kokoonpano määrittelee tuottajavastuun täsmällisen muodon.”

Toisaalta, hämärtyykö jätteen tuottajan vastuu? On kovin mukavaa, jos Joku Muu -niminen henkilö tai yhteisö kantaa vastuun puolestamme.

Lue koko juttu

Ratkaisuja muovin kierrätykseen

Jätelain uudistus rajoittaa merkittävästi muovijätteiden sijoittamista kaatopaikoille. Uusimpien teknologioiden avulla myös sekalaiset ja likaiset muovijätteet voidaan hyödyntää materiaalina.

Lue koko juttu
Tiistaina 16. joulukuunta

Majakalla materiaalitehokkuutta

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden yhdessä Aalto yliopiston, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n sekä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa toteuttama kolmevuotinen Materiaalitehokas jätehuolto -hanke, Majakka, päättyi helmikuun lopussa.

Lue koko juttu
Tiistaina 16. joulukuunta

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Ympäristöministeriön asettama työryhmä seurasi jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista väliarviointien avulla. Uusin raportti kertoo tilastotietojen avulla, kuinka jätesuunnitelman tavoitteissa on edistytty ja missä asioissa on parantamisen varaa.

Lue koko juttu