Jätehuolto kiertotalouden edelläkävijänä

Kiertotalous on nyt kaikkien huulilla sekä EU:ssa että meillä kotimaassa. Mitään selkeää määritelmää kiertotaloudelle ei kuitenkaan ole olemassa. EU:n kiertotalouspaketin tarkoituksena näyttäisi olevan sama kuin jätehierarkian ensimmäinen askel on jo pitkään ollut, eli jätteen synnyn ehkäisy sen laajimmassa merkityksessä: materiaalin kierto ja tehokas käyttö tuotannon ja kulutuksen kaikissa vaiheissa ja erityisesti jo ennen varsinaista jätehuoltoa.
Kiertotalouden keinot ovat siis suureksi osaksi muualla kuin jätehuollossa. EU:n komission ehdotuksessa on esitetty paljon keinoja kiertotalouden aikaansaamiseksi, mutta ainoana konkreettisena direktiivimuutoksena kiertotalouspaketin rinnalla uudistetaan jätedirektiiviä. Kiertotalouden edistymiseksi olisi kuitenkin tärkeämpää suunnata toimia muualle kuin jätehuoltoon – tuotanto- ja kulutustapoihin. Jätehuolto ja erityisesti yhdyskuntajätehuolto, johon jätedirektiiviuudistuksen tavoitteiden kiristäminen suureksi osaksi kohdistuu, on kuitenkin meille kaikille selvimmin näkyvä osoitus siitä, ettei kiertotalous vielä toimi. Onkin helpompi miettiä kierrätysasteen nostoa kuin tuotantotapojen täydellistä muuttamista.

Lue koko juttu

Uusia ratkaisuja rakennus- ja purkujätteen kierrätykseen

Rakennus- ja purkujätteitä syntyy rakennusten, teiden ja siltojen rakennus-, korjaus-, ja purkutoiminnan yhteydessä.

Lue koko juttu
Torstaina 2. kesäkuunta

Päästöt kuriin Perussa

Pohjoismainen hanke auttaa Perun jätesektoria vähentämään päästöjä. Jätesektorin vähennykset ovat olennaisia Perun ilmastositoumusten kannalta.

Lue koko juttu
Torstaina 2. kesäkuunta

Mikä on teollinen symbioosi?

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen tai toimijan muodostama kokonaisuus, jossa toimijat hyödyntävät mahdollisimman tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, energiaa, teknologiaa, osaamista ja palveluja sekä aikaansaavat tältä pohjalta uutta liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluita.

Lue koko juttu