Tuottajavastuu, tuottajayhteisöt ja Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta

Tuottajavastuuta on tuotteiden ja pakkausten talteenotto, kierrätys sekä muu hyötykäyttö niiden käytöstä poistamisen jälkeen. Se on tuotteiden valmistajien, pakkaajien ja maahantuojien eli tuottajien velvollisuus. Tuottajien vastuulla ovat autot, renkaat, paristot ja akut, paperi, pakkaukset sekä sähkö – ja elektroniikkatuotteet. Tuotteiden ja pakkausten keräykseen on järjestetty tuottajien kustannuksella useita tuhansia keräyspisteitä taajamiin sekä kauppapaikkojen yhteyteen ympäri maata.

Tuottajat voivat yhdessä perustaa oikeustoimikelpoisen yhteisön – tuottajayhteisön – huolehtimaan tuottajan edellä mainituista velvollisuuksista. Tuottajayhteisöjen yhteistyöalustana on vuodesta 2014 alkaen toiminut Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK).

Lue koko juttu

Työturvallisuus vaatii huomiota

Jäteauton kuljettajien työ on riskialttiimpaa kuin kuljettajat itsekään tulevat ajatelleeksi. Ympäristöhuoltoalan turvallisuuden vuosikello tarjoaa kuitenkin työkaluja huomion kiinnittämiseksi työturvallisuuteen.

Lue koko juttu
Maanantaina 5. kesäkuunta

Mitä on remanufacturing?

Remanufacturing eli uudelleenvalmistus tarkoittaa käänteistä tuotantoprosessia, jossa käytetyt tuotteet ja komponentit kerätään uudelleenvalmistettaviksi ja palautetaan uudestaan markkinoille samaan käyttötarkoitukseen.

Lue koko juttu
Maanantaina 5. kesäkuunta

Kevätkokouksessa tutustuttiin Kiertotalouskylään

Kiertotalouskylä aloitti toimintansa viime kesänä. Siihen kuuluu sekajätteen lajittelulaitos eli Ekojalostamo; Muovijalostamo, joka tekee myös jäteperäistä polttoainetta, sekä jätevoimala, jossa poltetaan se, mitä jäljelle jää.

Lue koko juttu