Miltä jäte sinusta tuntuu?

Suomalaisen jätehuollon kehittymistä voidaan kutsua menestystarinaksi. Järjestetyn jätehuollon ensisijainen tarve on lähtenyt terveyden ja ympäristön suojelusta. Tuo taso on saavutettu vuosikymmeniä sitten, jonka jälkeen tavoitteet on voitu asettaa korkeammalle: voimme tavoitella kehittyneempiä arvoja, kuten arvonlisäystä, strategisia painopisteitä, kierrätysasteita, liiketoiminnan kasvua, kiertotaloutta, asiakaspalvelulähtöisyyttä, palvelullistamista, uusia innovaatioita ja taitavia uusiotuotteita. Jätteestä voi hyvällä syyllä tuntea ylpeyttä ja iloa. Jäte voi olla kaunistakin.

Jätehuoltoyhdistyksen taival alkoi kolmekymmentä vuotta sitten tahdosta perustaa avoin ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja hyötykäyttöä ja järjestää tilaisuuksia, joissa alan eri sektoreiden asiantuntijat voivat tavata toisiaan. Yhdistys on onnistunut tavoitteissaan erinomaisesti ja vakiinnuttanut vuosittain järjestettävät Jätehuoltopäivät keskeiseksi ja kaikkien tuntemaksi verkostoitumistilaisuudeksi

Lue koko juttu

Maailma muuttuu, jäte pysyy

Jätehuolto kehittyi pitkään terveysnäkökulmasta käsin. Sitten keskiöön tuli ympäristönsuojelu.
Jätettä on syntynyt aina, joten jätehuollon historia on pitkä. Jätteet vaarantavat terveyden ja pilaavat elinympäristön, jos niille ei tehdä jotain.

Lue koko juttu
Perjantaina 8. syyskuunta

Jätehuolto kiertotaloudessa 2030

Kiertotalous luo kuluttajille, yrityksille ja yhteiskunnille kestävää toimeentuloa ja uusia mahdollisuuksia. Materiaalien kierron tehokkuus ja materiaalien turvallisuus ovat kiertotaloudessa suuressa roolissa.

Lue koko juttu
Perjantaina 8. syyskuunta

Valtsu visioi – toteutukseen tarvitaan kaikkia

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma asettaa tavoitteita ja toimenpiteitä vuoteen 2023 asti. Sen lähtökohtana on kuitenkin tavoitetila aina vuoteen 2030.

Lue koko juttu