Muutosten tuulia

Ympäristöala on muutosten kourissa – taas kerran. Sekä EU-direktiivien ja kiertotalouspaketin että oman kotimaisen lainsäädännön muutokset muuttavat totuttuja toimintatapoja. Rakenteelliset muutokset, mukaan lukien yritysjärjestelyt, muokkaavat alaa voimakkaasti, samalla kun maailmalta kuuluu uhkaava viesti, joka tarkoittaa Kiinan sulkeutumista kierrätysraaka-aineiden vastaanottajana.

En ole ollenkaan varma, että EU:ssa on ymmärretty millainen muutos on toteutumassa ja mitä se tarkoittaa laajamittaisesti kierrätykselle. Fakta on, että iso osa EU-alueelta kerätystä kierrätysraaka-aineesta on päätynyt jatkojalostukseen Kiinaan, josta se on palannut EU-markkinoille uusina tuotteina vaikkapa fleece-puseroina tai elektroniikkalaitteina. Ainakaan lyhyellä aikavälillä meillä Euroopassa ei ole kierrätysmahdollisuuksia näille valtaville miljoonien tonnien kierrätysraaka-ainevirroille. Jos ja kun Kiina muuttuu kierrätysraaka-aineiden nielusta niiden tuottajaksi maailmanmarkkinoille, vaikutukset ovat valtavat.

Lue koko juttu

Jätedirektiivit trilogeissa

EU:n jätedirektiivien muutoksiin haetaan parhaillaan sopua Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisissä trilogineuvotteluissa. Isoimmat asiat ovat vielä käsittelemättä.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 26. marraskuunta

Mikä on perälautapykälä?

Perälautapykälällä tarkoitetaan jätehuollon yhteydessä jätelain 33. pykälän mukaista kunnan toissijaista velvollisuutta järjestää jätehuolto niissä tapauksissa, joissa ensisijaisesti velvollinen jätteen haltija sitä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 26. marraskuunta

Metallit ja muovit talteen elektroniikkajätteestä

VTT kehitti uuden, erilaisia teknologioita yhdistävän elektroniikkajätteen kierrätyskonseptin vähentämään materiaalihukkaa. Kaasutuksen avulla jätteestä saadaan talteen metallien ja harvinaisten maametallien lisäksi orgaanisia ainesosia.

Lue koko juttu