Uutta tietoa ja verkostoitumista

Jätehuoltopäiviltä kerätyn palautteen mukaan osallistujat arvostivat päivillä eniten niiden tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia sekä päiviltä saamaansa uutta tietoa.

Työskentelipä millä alalla tahansa, verkostoitumiskeskustelulta ei varmasti ole voinut välttyä. Verkostoitumisen tärkeyttä ja onnistuneisuutta on usein pidetty menestymisen avaintekijänä – jopa koulutusta ja osaamista tärkeämpänä komponenttina matkalla keskinkertaisuudesta huipulle. Olen samaa mieltä siitä, että verkostoituminen on erittäin tärkeää, mutta miten päästä triviaalista kahvikuppiverkostoitumisesta todelliseen, lisäarvoa tuottavaan verkostoitumiseen?
Tätä päämäärää tavoitteli Jätehuoltopäivillä uusi Brella-työkalu, jonka avulla oli mahdollista päästä tehokkaammin käsiksi itseä kaikkein eniten kiinnostaviin kontakteihin ja aiheisiin. Brellaa voi varmasti jatkossa kehittää vielä paremmin tarkoitustaan palvelevaksi työkaluksi.

Lue koko juttu

Hangzhoun jätehuolto

Jouni Havukainen tutki elinkaarimallinnuksen avulla, miten mekaanisesti käsitellyn jätteen poltto käsittelemättömän sijasta vaikuttaisi Hangzhoun kaupungin jätehuollon ympäristövaikutuksiin.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 29. marraskuunta

Hallitsemattomat kaatopaikat ovat kasvava uhka terveydelle

Käsittelemätön jäte aiheuttaa maailmassa miljoonille ihmisille terveysongelmia, pituuskasvun hidastumista ja ennenaikaisen kuoleman. Silti aihe ei ole kansainvälisen huomion eikä myöskään kansainvälisen avun kohteena. Hallitsemattomat kaatopaikat kasvavat nopeasti ja niiden lukumäärä lisääntyy kehittyvien maiden kaupungistumisen myötä. Tällaiset kaatopaikat ovat maailman saastuneimpia paikkoja.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 29. marraskuunta

Mitä on urbaani metabolismi?

Urbaani metabolismi tarkoittaa kaupunkien aineenvaihduntaa. Se on kaupunkien ja niiden ympärille muodostuvan alueen välinen kokonaisvaltainen systeemi, vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa kuvataan kaupunkiin tulevat materia- (esim. ruoka, vesi, raaka-aineet) ja energiavirrat, niiden kierto kaupungissa sekä se, millaisia virtoja kulkeutuu sieltä pois erilaisina tuotteina, jätteinä ja päästöinä.

Lue koko juttu