Isompi kakku yhteistyöllä

Jätteiden käsittelyssä ja hyötykäytössä on tehty Suomessa viime vuosina melkoisia loikkauksia. Kaatopaikkasijoittaminen on vähentynyt radikaalisti energiahyötykäytön kasvaessa. Useita uusia biokaasulaitoksia on rakennettu. Kierrätykseen saatiin uusi ulottuvuus muovipakkausten erilliskeräyksen organisoinnin myötä, ja Ekokemin kiertotalouskylässä nostetaan kierrätysastetta uuden mekaanisen lajittelun laitoskokonaisuuden ansiosta.

Tutkimuksella on tuettu lyhyemmän ja pidemmän jänteen kehittämistavoitteiden saavuttamista. Pitkän valmisteluprosessin tuloksena jätteiden hyötykäytön tutkimukseen saatiin aikaan kansallinen tutkimusohjelma Materiaalien arvovirrat – ARVI. Sen piirissä laaja joukko tutkimuslaitoksia sekä yksityisiä ja julkisia yrityksiä on tehnyt yhteistyötä jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi, kestävyyden parantamiseksi ja uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa, ja tuloksia tullaan esittelemään ARVIn omassa loppuseminaarissa tammikuussa, muissa alan tapahtumissa sekä tieteellisissä raporteissa ja artikkeleissa.

Hyvin tehdystä työstä huolimatta näyttää siltä, ettei maailmaa ole vielä kokonaan pelastettu. Ilmastonmuutos, vesistöjen pilaantuminen, fossiilisten raaka-aineiden ehtyminen, ravinteiden joutuminen vääriin paikkoihin sekä maa- ja vesialueiden roskaantuminen ovat syitä, joiden vuoksi on asetettu globaaleja, EU-tasoisia ja kansallisia vaativia tavoitteita jätteiden hyödyntämisen kehittämiselle.

Lue koko juttu

Aarrekartta kiertotalouteen

Suomesta kiertotalouden kärkimaa, 75 000 uutta työpaikka ja miljardipotti? Vaikka tavoitteet ja visiot vuoteen 2025 mennessä ovat kunnianhimoisia, kiertotalouden tiekartta on kokoelma konkreettisia toimia, joilla matka kohti kiertotaloutta vasta alkaa.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 27. marraskuunta

50 maailman suurinta kaatopaikkaa on suljettava!

ISWA on julistanut sodan hallitsemattomia kaatopaikkoja vastaan. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla on rekisteröity 750 kaatopaikkoihin liittyvää kuolemaa. Esimerkiksi Intiassa, Indonesiassa ja Filippiineillä kaatopaikat aiheuttavat enemmän sairastumisia kuin malaria.

Lue koko juttu
Sunnuntaina 27. marraskuunta

Ämmässuolla kehitetään kiertotaloutta

Ekoteollisuuskeskus Ekomossa yritykset pääsevät hyödyntämään synergioita ja olemassa olevaa infrastruktuuria. HSY:n jätteenkäsittelyalueella Ämmässuolla on tehty yritysyhteistyötä jo vuosia – ennen kuin teollisista symbiooseista edes puhuttiin. Nyt alueelle on rakentunut ekoteollisuuskeskus Ekomo, jossa toimii jo viisi yritystä.

Lue koko juttu